Italiensk Restaurang på Östermalm i Stockholm
08 – 661 27 30 | boka@villaggio.se
© Villaggio